WL - Katedra Biochemii-Zakład Biochemii Ogólnej

Termin testu I

15.10.2019+

Test I

4.11.2019

godzina 13.45 - gr. 3,4,8,9,10

godzina 14.45  - gr. 1,2,5,6,7,11

 

 

Zajęcia w dniu zaliczenia :

10.45 - ćw

13.45 - zal

14.45- zal

15.30 - ćw