KATEDRA I ZAKŁAD BIOCHEMII
KATEDRA I ZAKŁAD BIOCHEMII
KATEDRA I ZAKŁAD BIOCHEMII

Profil jednostki i pracownicy

KATEDRA I ZAKŁAD BIOCHEMII

Kierownik - prof. dr hab. n. med. i n. o zdr.  Jolanta Zalejska-Fiolka

tel. 32 275 50 35

e-mail : biochemz@sum.edu.pl
 

RYS HISTORYCZNY JEDNOSKI

Zalążkiem obecnej Katedry Biochemii i Zakładu Biochemii Ogólnej była Katedra Chemii Fizjologicznej, która powstała w 1949 roku. Jej organizatorem i pierwszym kierownikiem był prof. dr Józef Heller. Dzięki ogromnej pracy i wysiłkowi włożonemu przez pracowników Katedry i Zakładu w przygotowania i organizację działalności naukowo-dydaktycznej, od października 1949 roku rozpoczęto wykłady z chemii fizjologicznej dla studentów II roku Wydz. Lekarskiego i Oddz. Stomatologicznego. Prowadzenie ćwiczeń laboratoryjnych rozpoczęto styczniu 1950 roku.

1.09.1951 roku kierownictwo Katedry i Zakładu Chemii Fizjologicznej objął prof. dr n. mat.-przyr. Stanisław Jóźkiewicz, dotychczasowy adiunkt  Katedry Chemii Fizjologicznej AM we Wrocławiu.

W 1972 roku Katedra i Zakład Chemii Fizjologicznej weszły w skład nowo utworzonego Instytutu Biologiczno-Fizjologicznego, jako Zakład Biochemii.

Od 1.10.1973 roku, w związku z przejściem prof. St. Jóźkiewicza na Wydz. Farmaceutyczny ŚAM do Sosnowca, obowiązki kierownika Zakładu Biochemii przejął doc. dr hab. n. med. Józef Stanosek, a 1.11.1981 roku został powołany na stanowisko kierownika Katedry i Zakładu Biochemii w Zabrzu.

1.11.1987 roku kierownikiem Katedry i Zakładu Biochemii w Zabrzu został prof. dr hab. n. med. Roman Tarnawski.

Od  1998 roku Katedrą Biochemii i Zakładem Biochemii Ogólnej kierowała prof. dr hab. n. med. Ewa Birkner.

W 2020 roku p.o Kierownika Katedry i Zakładu Biochemii zosała prof. dr hab. n.med. Jolanta Zalejska- Fiolka

 


KATEDRA PROWADZI DZIAŁALNOŚC DYDAKTYCZNĄ I NAUKOWO- BADAWCZĄ

W ramach działalności dydaktycznej  jednostka prowadzi zajęcia dla:

 

Katedra prowadzi również zajęcia Studenckiego Koła Naukowego oraz realizuje zadania dydaktyczne w ramach programów ERASMUS i ERASMUS+.

 


CEL NAUCZANIA przedmiotu BIOCHEMIA

Studenci Wydziału Lekarskiego, po ukończeniu nauki z zakresu biochemii, będą potrafili korzystać z nowoczesnych metod analityki medycznej, poprzez zlecenie i właściwą interpretację wyników badań. Posiądą również wiedzę z zakresu biochemii ogólnej dotyczącej zarówno podstawowych pojęć i przemian biochemicznych, jak i wpływu zanieczyszczeń środowiska na metabolizm organizmu oraz przebiegu i leczenia chorób cywilizacyjnych.

Znajomość przebiegu procesów biochemicznych jest podstawą do kontynuowania nauki w zakresie zrozumienia procesu patologicznego, dogłębnej diagnozy stanu chorobowego, jak i poznania mechanizmu działania leków.ZAKRES ZAGADNIEŃ:


GŁÓWNE KIERUNKI BADAŃ   ( działalność naukowo-badawcza)

  1. Badanie statusu oksydacyjnego organizmu w przebiegu chorób metabolicznych (miażdżyca, cukrzyca, stłuszczenie wątroby, nadciśnienie, otyłość) oraz w chorobach jamy ustnej i przyzębia.
  2. Oksydacyjna i zapalna teoria miażdżycy, w tym badanie czynników anty- i prooksydacyjnych, parametrów immunologicznych oraz wpływu substancji o charakterze antyoksydacyjnym na przebieg miażdżycy oraz chorób jej towarzyszących.
  3. Badanie profilu oksydacyjnego u osób narażonych na zatrucie metalami ciężkimi (Pb, Cd, Zn) oraz u osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów.   
  4. Wpływ pierwiastków śladowych i mikroelementów (np. selenu, siarki) na metabolizm organizmu.
  5. Badanie wpływu fluoru na status pro- i antyoksydacyjny oraz przemiany biochemiczne organizmu.
  6. Badanie właściwości antyoksydacyjnych metioniny i jej ochronnej roli w zatruciu fluorem.
  7. Badanie wpływu spożywania nieutlenionych oraz utlenionych tłuszczów roślinnych i zwierzęcych na metabolizm i homeostazę organizmu. 
  8. Badania parametrów biochemicznych i statusu oksydacyjnego przeprowadzane na hodowlach komórek nowotworowych (np. raka płaskonabłonkowego myszy, czerniaka ludzkiego, gruczolakoraka płuca ludzkiego).
  9. Badanie wpływu krioterapii oraz pól magnetycznych na metabolizm organizmów żywych.               
  10. Badanie zawartości biologicznie aktywnych heterocyklicznych aromatycznych związków azotu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w żywności poddanej obróbce termicznej

 


KIERUNKI NAUKOWE ZAKŁADU:

 

 


PRACOWNICY

 

kierownik prof. dr hab. n. med. Jolanta Zalejska- Fiolka
kierownik ćwiczeń dr Urszula Błaszczyk
kadra naukowo-dydaktyczna prof. dr hab. n.med. Sławomir Kasperczyk- profesor SUM
prof. dr hab.n.med. Ewa Birkner - wykładowca
dr hab. n.med. Aleksandra Kasperczyk - profesor SUM
dr hab. n.med. Michał Dobrakowski- profesor SUM
 dr n.med. Urszula Błaszczyk-  adiunkt
dr n.med. Alina Ostałowska -  adiunkt
dr n.med. Ewa Romuk -  profesor SUM
dr n.med. Anna Machoń - Grecka - adiunkt
 lek.med. Marta Jeziorska - asystent
dr Anna Głogowska- Gruszka - adiunkt
dr Marcin Cichoń - asystent
 
pracownicy techniczni  Ewa Chwalińska - st. tech.
 Edyta Hudziec – st. tech.
 Klaudia Michalska – st.tech.
Martyna Ciesielska- technik
Oliwia Sklorz - technik
sekretariat  mgr Joanna Korzekwa – st. tech.

 

 

 

SŁUCHACZE STUDIUM DOKTORANCKIEGO

 

lek. Alicja Gospodarczyk

lek. Adrian Urbanek

 

 

Kierunek Lekarski Regulamin

Regulamin LM

LM SYLABUS

Sylabus

LM plany zajęć

Plany zajęć

LM PROGRAM NAUCZANIA

program nauczania

Konsultacje

Konsultacje

Egzamin Kierunek Lekarski

Egzamin z przedmiotu Biochemia z elementami chemii dla II roku Kierunku Lekarskiego odbędzie się  28.06.2024 o godzinie 10.00. w salach komputerowych w Rokitnicy, CSM Zabrze oraz CSM Katowice. 

Przedtermin ( termin 0), odbędzie się 11.06.2024 o godzinie 11.00 w Auli CSM w Zabrzu.

LM Kolokwium II poprawa 2

II Poprawa kolokwium II dla LM będzie 5 marca (wtorek) o 16.15 w Rokitnicy (sala komp. przy kat. Farmakologii)

Program nauczania sem. letni LM

Program nauczania semestr letni

Plan zajęć semestr letni LM

Plan zajęć

Plan LM - 12 grup

Plan LM dla 12 grup

Kolokwium III i IV LM

Kolokwium III 

26.03.2024 godzina 16.30 i 17.30

 

Kolokwium IV

10.05.2024 godzina 16.00 i 17.00

Test III Kierunek Lekarski

 Kolokwium odbędzie się  26.03.2024 o godzinie  16.30 i 17.30

Podział na sale:

16.30

CSM Zabrze Aula- gr. 1 ,4,11

CSM Zabrze sala komp. 1 - gr. 7

CSM Zabrze sala komp. 2 - gr. 12

Farmakologia Rokitnica - gr.3

 

17.30

CSM Zabrze Aula- gr. 2,5,8

CSM Zabrze sala komp. 1 - gr. 10

CSM Zabrze sala komp. 2 - gr. 6

Farmakologia Rokitnica - gr. 9

Test III Kierunek Lekarski

 Kolokwium odbędzie się  26.03.2024 o godzinie  16.30 i 17.30

Podział na sale:

16.30

CSM Zabrze Aula- gr. 1 ,4,11

CSM Zabrze sala komp. 1 - gr. 7

CSM Zabrze sala komp. 2 - gr. 12

Farmakologia Rokitnica - gr.3

 

17.30

CSM Zabrze Aula- gr. 2,5,8

CSM Zabrze sala komp. 1 - gr. 10

CSM Zabrze sala komp. 2 - gr. 6

Farmakologia Rokitnica - gr. 9

III kolokwium poprawa 1

Pierwsza poprawa III kolokwium odbędzie się w CSM w Zabrzu 17.04.2024 o godzinie 17.00.

Test III poprawa 1

Poprawa testu III - 17.04.2024 godzina 17.00

CSM Zabrze: 

CSM sala komputerowa 1 - gr 3,4

CSM sala komputerowa 2 - gr 11,12

Aula CSM- pozostałe grupy

Odrabianie zajęć, poprawa kol. III

Odrabianie zajęć odbędzie się 8.05.2024 o  godzinie 9.45.

Poprawa kolokwium III odbędzie się 28.05.2024 o godzinie 17.00 w Zabrzu Rokitnicy ( Farmakologia).

Odrabianie zajęć, poprawa kol. III

Odrabianie zajęć odbędzie się 8.05.2024 o  godzinie 9.45.

Poprawa kolokwium III odbędzie się 28.05.2024 o godzinie 17.00 w Zabrzu Rokitnicy ( Farmakologia).

Rozbój 26.06.2024

Kolokwium IV, podział sal

Kolokwium IV 

10.05.2024  godzina 16.00 i 17.00

Podział na sale: 

16:00 

CSM Aula - gr. 2,9,11

CSM sala komp. 1 - gr. 10

CSM sala komp. 2 - gr 12

Farmakologia - gr 6

17:00

CSM Aula - gr. 1,3,8

CSM sala komp. 1 - gr. 5

CSM sala komp. 2 - gr 7

Farmakologia - gr 4

Test IV poprawa 1

Pierwsza poprawa kolokwium nr IV odbędzie się 04.06.2024 o godzinie  13.30 w auli CSM  w Zabrzu.

Zaliczenie końcowe ,,rozbój"

Zaliczenie końcowe ,,rozbój"  odbędzie się 26.06.2024 o godzinie 13.30  w auli CSM w Zabrzu.

Poprawa kolokwium IV

Kolokwium IV poprawa 2 odbędzie się 20.06.2024 o godzinie  10.00 w Zabrzu Rokitnicy - sala komputerowa przy Farmakologii.

Egzamin podział na sale

Egzamin  28.06.2024 godzina 10.00

Katowice CSM - gr. 1,2,3,5,6,10

Zabrze Farmakologia - gr 4

Zabrze CSM -  gr. 7,8,9,11,12

Szczegółowy podział w późniejszym terminie.

Harmonogram popraw- wrzesień 2024

2.09.2024 (poniedziałek) rozbój 2, godz. 12.00 -13.15 - sala komputerowa Rokitnica przy Farmakologii

3. 09.2024 (wtorek) egzamin praktyczny godz. 10.00, Aula Rokitnica

4.09.2024 ( środa) egzamin poprawkowy I  - godz. 10.00-12.30 - CSM Zabrze, sala komputerowa Rokitnica przy Farmakologii

5.09.2024 ( czwartek) egzamin praktyczny - godz. 10.00 - Sala wykładowa  Biochemii

6.09.2024 (piątek) rozbój 3 - godz. 12.00-13.15-  sala komputerowa Rokitnica przy Farmakologii

9.09.2024 ( poniedziałek)- egzamin poprawkowy II, CSM Zabrze 11.00 -13.30

 

Kierunek Lekarsko-Dentystyczny Regulamin

Regulamin SM

SM szczegółowy program nauczania

PROGRAM NAUCZANIA

Konsultacje

Konsultacje

Egzamin - Kierunek Lekarsko-Dentystyczny

Egzamin dla Kierunku Lekarsko- Dentystycznego odbędzie się 16.02.2024 o godzinie 12.00 w CSM w Zabrzu oraz w Rokitnicy ( sale komp. na Farmakologii).

Kolokwium STOMATOLOGIA - terminy

TERMINY KOLOKWIUM DLA KIERUNKU LEKARSKO- DENTYSTYCZEGO

09.11.2023 godzina 18.00  ( CSM w Zabrzu i sala komputerowa na Farmakologii w Rokitnicy)

07.12.2023  godzina 18.00  ( CSM w Zabrzu i sala komputerowa na Farmakologii w Rokitnicy)

24.01.2024  godzina 11.50 ( CSM w Zabrzu)

 Podział na grupy i sale zostanie ogłoszony w późniejszym terminie.

Egzamin poprawkowy Lek- Dent.

Terminy egzaminów poprawskowych:

egzamin termin II - 27.02.2024  godzina 13.15  ( CSM )

egzamin termin III - 06.03.2024 godzina 14.00  ( Rokitnica, Katedra i Zakład Biochemii )

Zasady przeprowadzenia egzaminu

Zasady przeprowadzenia egzaminu

Teaching module description

Teaching Module description

Subject card : Bichemistry

Subject card: Biochemistry

Seminars, exercises , lecture

Schedule

Exam

The final exam will take place on 27 June (Thursday) at 12 noon in the IT rooms of the Department of Pharmacology.


test 100 questions, time 2h

 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Katedra i Zakład Biochemii

Ul. Jordana 19
41-808 Zabrze

(32) 275 50 35
biochemz@sum.edu.pl