Katedra Biochemii-Zakład Biochemii Ogólnej
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Harmonogram

informacja

HARMONOGRAM ZAJĘĆ Z BIOCHEMII OGÓLNEJ

 DLA STUDENTÓW II ROKU WYDZIAŁU LEKARSKIEGO

NA ROK AKADEMICKI 2019/2020 – SEMESTR LETNI

 

I.                    Przez 7 tygodni od 24.02 do 15.04.-  2h seminariów + 3h ćwiczeń

 

Poniedziałek

sem. 8.15-9.45                                                  7                             dr hab. A. Kasperczyk

sem. 8.15-9.45                                                  8                             dr hab. R. Bułdak

ćw.  9.45 – 12.00                                              7                             dr hab. A. Kasperczyk, dr E. Romuk

                                                                               8                             mgr T. Pryzwan, lek med. P. Kwiatkowski

ćw. 12.00 – 14.15                                            9                             dr hab. A. Kasperczyk, prof. S. Kasperczyk

10                          mgr T. Hejmo, dr U. Błaszczyk

Sem. 14.15-15.45                                            9                             prof. S. Kasperczyk

Sem. 14.15-15.45                                            10                           dr hab. R. Bułdak

 

Wtorek

sem. 8.15-9.45                                                  3                             dr E. Romuk

 sem. 8.15-9.45                                                4                             dr hab. J. Zalejska-Fiolka

ćw.  9.45 – 12.00                                              3                             dr E. Romuk, dr U. Błaszczyk 

                                                                               4                             prof. E. Birkner, dr hab. J. Zalejska-Fiolka

ćw. 12.00 – 14.15                                            5                             dr E. Romuk, dr U. Błaszczyk

                                                                               6                             prof. E. Birkner, dr hab. J. Zalejska-Fiolka

Sem. 14.15-15.45                                            5                             dr U. Błaszczyk

Sem. 14.15-15.45                                            6                             prof. E. Birkner

 

 

Środa

sem. 8.15-9.45                                                  1                             dr A. Machoń-Grecka

sem. 8.15-9.45                                                  2                             dr hab. M. Dobrakowski

ćw.  9.45 – 12.00                                              1                             dr hab. M. Dobrakowski, dr A. Machoń-Grecka

2                             dr U. Błaszczyk, dr E. Romuk

ćw. 12.00 – 14.15                                            11                           dr hab. M. Dobrakowski, dr A. Machoń-Grecka

Sem. 14.15-15.45                                            11                           dr A. Machoń-Grecka

 

 

  1. II.                  1 tydzień 20-22.04. - 4h ćwiczeń +1h seminarium

 

Poniedziałek

sem. 8.15-9.00                                                  7                             dr hab. A. Kasperczyk

sem. 8.15-9.00                                                  8                             dr hab. R. Bułdak

ćw. 9.00 -12.00                                                 7                             dr hab. A. Kasperczyk, dr E. Romuk

                                                                               8                             mgr T. Pryzwan, lek med. P. Kwiatkowski

ćw. 12.00 – 15.00                                            9                             dr hab. A. Kasperczyk, prof. S. Kasperczyk

10                          mgr T. Hejmo, dr U. Błaszczyk   

sem. 15.00-15.45                                             9                             prof. S. Kasperczyk

sem. 15.00-15.45                                             10                           dr hab. R. Bułdak

 

Wtorek

sem. 8.15-9.00                                                  3                             dr E. Romuk

 sem. 8.15-9.00                                                4                             dr hab. J. Zalejska-Fiolka

Ćw.  9.00 – 12.00                                             3                             dr E. Romuk, dr U. Błaszczyk 

                                                                               4                             prof. E. Birkner, dr hab. J. Zalejska-Fiolka

ćw. 12.00 – 15.00                                            5                             dr E. Romuk, dr U. Błaszczyk 

                                                                               6                             prof. E. Birkner, dr hab. J. Zalejska-Fiolka

sem. 15.00-15.45                                             5                             dr U. Błaszczyk

sem. 15.00-15.45                                             6                             prof. E. Birkner

 

Środa

sem. 8.15-9.00                                                  1                             dr A. Machoń-Grecka

sem. 8.15-9.00                                                  2                             dr hab. M. Dobrakowski

ćw.  9.00 – 12.00                                              1                             dr hab. M. Dobrakowski, dr A. Machoń-Grecka

2                             dr U. Błaszczyk, dr E. Romuk

ćw. 12.00 – 15.00                                            11                           dr hab. M. Dobrakowski, dr A. Machoń-Grecka

Sem. 15.00-15.45                                            11                           dr A. Machoń-Grecka

 

  1. III.                3 tygodnie 27.04 – 13.05  5h ćwiczeń

 

Poniedziałek/wtorek/środa

ćw. 8.15 -12.00                                                                               

ćw. 12.00 – 15.45