WL - Katedra Biochemii-Zakład Biochemii Ogólnej

Harmonogram

informacja

-HARMONOGRAM ZAJĘĆ Z BIOCHEMII OGÓLNEJ

 DLA STUDENTÓW II ROKU WYDZIAŁU LEKARSKIEGO

NA ROK AKADEMICKI 2019/2020 – SEMESTR ZIMOWY

1h sem + 4h ćw = 7-9.X/4-6 XI/9-11.XII/20-22.I.

Poniedziałek

sem. 10.15 – 11.00                              3                      dr hab. A. Kasperczyk

sem. 10.15 – 11.00                              4                      dr hab. R. Bułdak

ćw. 11.00 -14.00                                  3                      dr hab. R. Bułdak, mgr T. Hejmo

                                                           4                      dr hab. A. Kasperczyk, prof. S. Kasperczyk

ćw. 14.00 – 16.00                                5                      dr hab. R. Bułdak, lek. P. Kwiatkowski                                                                                    6                      dr hab. A. Kasperczyk, prof. S. Kasperczyk

sem.  16.00– 17.45                              5                      prof. S. Kasperczyk

sem. 16.00 – 17.45                              6                      dr hab. R. Bułdak

 

Wtorek

sem. 8.15- 9.00                                    1                      dr E. Romuk

sem. 8.15- 9.00                                    2                      dr hab. J. Zalejska-Fiolka

ćw.  9.00 – 12.00                                 1                      dr E. Romuk, dr U. Błaszczyk 

                                                           2                      prof. E. Birkner, dr hab. J. Zalejska-Fiolka

ćw. 12.00 – 14.00                                11                    dr E. Romuk, dr hab. J. Zalejska-Fiolka

sem.  14.00-15.45                                11                    dr U. Błaszczyk

 

Środa

sem. 8.15- 9.00                                    7                      dr A. Machoń-Grecka

sem. 8.15- 9.00                                    8                      dr hab. A. Kasperczyk

ćw.  9.00 – 12.00                                                                  7                      dr hab. M. Dobrakowski, dr A. Machoń-Grecka

8                      dr hab. A. Kasperczyk, mgr T. Pryzwan

ćw. 12.00 – 14.00                                9                      dr hab. M. Dobrakowski, dr A. Machoń-Grecka

                                                           10                    dr hab. A. Kasperczyk, dr hab. R. Bułdak

sem.  14.00-15.45                                9                      dr A. Machoń-Grecka

sem.  14.00-15.45                                10                    dr hab. M. Dobrakowski


  

2h sem + 3h ćw = 14-16., 21-23., 28-30.X//18-20., 25-27.XI//2-4.,16-18.XII//13-15.I

 

Poniedziałek

sem. 10.15 – 11.45                               3                      dr hab. A. Kasperczyk

sem. 10.15 – 11.45                              4                      dr hab. R. Bułdak

ćw. 11.45 -14.00                                  3                      dr hab. R. Bułdak, mgr T. Hejmo

                                                            4                      dr hab. A. Kasperczyk, prof. S. Kasperczyk

ćw. 14.00 – 16.15                                5                      dr hab. R. Bułdak, lek. P. Kwiatkowski                                                                                     6                      dr hab. A. Kasperczyk, prof. S. Kasperczyk

sem.  16.15– 17.45                              5                      prof. S. Kasperczyk

sem. 16.15 – 17.45                               6                      dr hab. R. Bułdak

 

Wtorek

sem. 8.15- 9.45                                    1                      dr E. Romuk

sem. 8.15- 9.45                                    2                      dr hab. J. Zalejska-Fiolka

ćw.  9.45 – 12.00                                  1                      dr E. Romuk, dr U. Błaszczyk 

                                                           2                      prof. E. Birkner, dr hab. J. Zalejska-Fiolka

ćw. 12.00 – 14.15                                 11                    dr E. Romuk, dr hab. J. Zalejska-Fiolka

sem.  14.15-15.45                                11                    dr U. Błaszczyk

             

Środa

sem. 8.15- 9.45                                     7                      dr A. Machoń-Grecka

sem. 8.15- 9.45                                    8                      dr hab. A. Kasperczyk

ćw.  9.45 – 12.00                                                                  7                      dr hab. M. Dobrakowski, dr A. Machoń-Grecka

8                      dr hab. A. Kasperczyk, mgr T. Pryzwan

ćw. 12.00 – 14.15                                9                      dr hab. M. Dobrakowski, dr A. Machoń-Grecka

                                                           10                    dr hab. A. Kasperczyk, dr hab. R. Bułdak

sem.  14.15-15.45                                9                      dr A. Machoń-Grecka

sem.  14.15-15.45                                10                    dr hab. M. Dobrakowski


 

INNE

 

RM 1 sem MD + ER??(środy) w 2h, sem 8h, cw 10h x 2 grupy (do sprawdzenia/plany)

 

Fakultety LM:

Nadciśnienie 3 sem SK, MD w g6, sem 5hx6 grup = 30 (36)

Otyłość 4 sem U.B. + JZF w 5h, sem 10h, cw 10h x 2 grupy

Ch cywilizacyjne AO 12W, 10 h sem x 8 grup