KATEDRA I ZAKŁAD BIOCHEMII
KATEDRA I ZAKŁAD BIOCHEMII
KATEDRA I ZAKŁAD BIOCHEMII

Profil jednostki i pracownicy

KATEDRA I ZAKŁAD BIOCHEMII

Kierownik - prof. dr hab. n. med. i n. o zdr.  Jolanta Zalejska-Fiolka

tel. 32 275 50 35

e-mail : biochemz@sum.edu.pl
 

RYS HISTORYCZNY JEDNOSKI

Zalążkiem obecnej Katedry Biochemii i Zakładu Biochemii Ogólnej była Katedra Chemii Fizjologicznej, która powstała w 1949 roku. Jej organizatorem i pierwszym kierownikiem był prof. dr Józef Heller. Dzięki ogromnej pracy i wysiłkowi włożonemu przez pracowników Katedry i Zakładu w przygotowania i organizację działalności naukowo-dydaktycznej, od października 1949 roku rozpoczęto wykłady z chemii fizjologicznej dla studentów II roku Wydz. Lekarskiego i Oddz. Stomatologicznego. Prowadzenie ćwiczeń laboratoryjnych rozpoczęto styczniu 1950 roku.

1.09.1951 roku kierownictwo Katedry i Zakładu Chemii Fizjologicznej objął prof. dr n. mat.-przyr. Stanisław Jóźkiewicz, dotychczasowy adiunkt  Katedry Chemii Fizjologicznej AM we Wrocławiu.

W 1972 roku Katedra i Zakład Chemii Fizjologicznej weszły w skład nowo utworzonego Instytutu Biologiczno-Fizjologicznego, jako Zakład Biochemii.

Od 1.10.1973 roku, w związku z przejściem prof. St. Jóźkiewicza na Wydz. Farmaceutyczny ŚAM do Sosnowca, obowiązki kierownika Zakładu Biochemii przejął doc. dr hab. n. med. Józef Stanosek, a 1.11.1981 roku został powołany na stanowisko kierownika Katedry i Zakładu Biochemii w Zabrzu.

1.11.1987 roku kierownikiem Katedry i Zakładu Biochemii w Zabrzu został prof. dr hab. n. med. Roman Tarnawski.

Od  1998 roku Katedrą Biochemii i Zakładem Biochemii Ogólnej kierowała prof. dr hab. n. med. Ewa Birkner.

W 2020 roku p.o Kierownika Katedry i Zakładu Biochemii zosała prof. dr hab. n.med. Jolanta Zalejska- Fiolka

 


KATEDRA PROWADZI DZIAŁALNOŚC DYDAKTYCZNĄ I NAUKOWO- BADAWCZĄ

W ramach działalności dydaktycznej  jednostka prowadzi zajęcia dla:

 

Katedra prowadzi również zajęcia Studenckiego Koła Naukowego oraz realizuje zadania dydaktyczne w ramach programów ERASMUS i ERASMUS+.

 


CEL NAUCZANIA przedmiotu BIOCHEMIA

Studenci Wydziału Lekarskiego, po ukończeniu nauki z zakresu biochemii, będą potrafili korzystać z nowoczesnych metod analityki medycznej, poprzez zlecenie i właściwą interpretację wyników badań. Posiądą również wiedzę z zakresu biochemii ogólnej dotyczącej zarówno podstawowych pojęć i przemian biochemicznych, jak i wpływu zanieczyszczeń środowiska na metabolizm organizmu oraz przebiegu i leczenia chorób cywilizacyjnych.

Znajomość przebiegu procesów biochemicznych jest podstawą do kontynuowania nauki w zakresie zrozumienia procesu patologicznego, dogłębnej diagnozy stanu chorobowego, jak i poznania mechanizmu działania leków.ZAKRES ZAGADNIEŃ:


GŁÓWNE KIERUNKI BADAŃ   ( działalność naukowo-badawcza)

  1. Badanie statusu oksydacyjnego organizmu w przebiegu chorób metabolicznych (miażdżyca, cukrzyca, stłuszczenie wątroby, nadciśnienie, otyłość) oraz w chorobach jamy ustnej i przyzębia.
  2. Oksydacyjna i zapalna teoria miażdżycy, w tym badanie czynników anty- i prooksydacyjnych, parametrów immunologicznych oraz wpływu substancji o charakterze antyoksydacyjnym na przebieg miażdżycy oraz chorób jej towarzyszących.
  3. Badanie profilu oksydacyjnego u osób narażonych na zatrucie metalami ciężkimi (Pb, Cd, Zn) oraz u osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów.   
  4. Wpływ pierwiastków śladowych i mikroelementów (np. selenu, siarki) na metabolizm organizmu.
  5. Badanie wpływu fluoru na status pro- i antyoksydacyjny oraz przemiany biochemiczne organizmu.
  6. Badanie właściwości antyoksydacyjnych metioniny i jej ochronnej roli w zatruciu fluorem.
  7. Badanie wpływu spożywania nieutlenionych oraz utlenionych tłuszczów roślinnych i zwierzęcych na metabolizm i homeostazę organizmu. 
  8. Badania parametrów biochemicznych i statusu oksydacyjnego przeprowadzane na hodowlach komórek nowotworowych (np. raka płaskonabłonkowego myszy, czerniaka ludzkiego, gruczolakoraka płuca ludzkiego).
  9. Badanie wpływu krioterapii oraz pól magnetycznych na metabolizm organizmów żywych.               
  10. Badanie zawartości biologicznie aktywnych heterocyklicznych aromatycznych związków azotu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w żywności poddanej obróbce termicznej

 


KIERUNKI NAUKOWE ZAKŁADU:

 

 


PRACOWNICY

 

kierownik prof. dr hab. n. med. Jolanta Zalejska- Fiolka
kierownik ćwiczeń dr Urszula Błaszczyk
kadra naukowo-dydaktyczna prof. dr hab. n.med. Sławomir Kasperczyk- profesor SUM
dr hab. n.med. Aleksandra Kasperczyk - profesor SUM
dr hab. n.med. Michał Dobrakowski- profesor SUM
 dr n.med. Urszula Błaszczyk-  adiunkt
dr n.med. Alina Ostałowska -  adiunkt
dr n.med. Ewa Romuk -  profesor SUM
dr n.med. Anna Machoń - Grecka - adiunkt
 lek.med. Marta Jeziorska - asystent
 
pracownicy techniczni  Ewa Chwalińska - st. tech.
 Edyta Hudziec – st. tech.
 Klaudia Michalska – st.tech.
sekretariat  mgr Joanna Korzekwa – st. tech.

 

 

 

SŁUCHACZE STUDIUM DOKTORANCKIEGO

 

lek. Alicja Gospodarczyk

lek. Adrian Urbanek

 

 

LM SYLABUS

LM SYLABUS

LM HARMONOGRAM

LM HARMONOGRAM

Konsultacje

Katedra i Zakład Biochemii

Godziny konsultacji :

 

 

Prof. Jolanta Zalejska- Fiolka - poniedziałek    12.00 – 13.00

Prof. Sławomir Kasperczyk poniedziałek 12,00-13.00

Dr hab. Aleksandra Kasperczyk - środa   14.15 – 15.15

Dr hab. Ewa Romuk – wtorek – 12.00-13.00

Dr hab. Michał Dobrakowski – środa   14.15- 15.15

Dr Urszula Błaszczyk – wtorek   14.15- 15.15

Dr Alina Ostałowska – wtorek   14.15-15.15

Dr Anna Machoń-Grecka - wtorek 11.00-12.00

 

 

Spis obowiązujących podręczników dostępny jest w SYLABUSIE

Kolokwium II poprawa

Kolokwium II poprawa odbędzie się 27 lutego o 16.15 w CSM.

LM PLANY ZAJĘĆ

Plan zajęć LM

LM PROGRAM NAUCZANIA

LM program nauczania

LM Regulamin

LM Regulamin

LM PROGRAM NAUCZANIA semestr letni

semestr letni program nauczania

Plany zajęć LM semestr letni

Plan zajęć semestr letni

Kolokwium III i IV LM

Kolokwium III

31.03.2023

godz 15.20 i 16.20

CSM Zabrze , sale przy Katedrze Farmakologii

 

 

Kolokwium IV

12.05.2023

godzina 13.20 i  14.20

CSM Zabrze , sale przy Katedrze Farmakologii

Egzamin teoretyczny LM

Egzamin  teoretyczny - 05.07.2023  godz 14.00

CSM Zabrze

CSM Katowice

Katedra Farmakologii w Rokitnicy

 

LM zmiana godzin zajęć

W tygodniach 27 -31 marca i 8-12 maja ćwiczenia odbedą się od 9.45 i 12.00 odpowiednio, kolokwium III i IV w piątki zdodnie z ustalonym harmonogramem.

Poprawa kolokwium III

27.04.2023 ( czwartek) o godzinie 16.00 odbędzie się poprawa kolokwium III. Miejsce poprawy CSM w Zabrzu

Egzamin praktyczny

warunki zaliczenia

Poprawa kol. IV

Poprawa kolokwium IV odbędzie się 31.05.2023 o godzinie 16.30 w sali  komputerowej przy Katedrze Farmakologii.

Sylabus

Sylabus

Regulamin

Regulamin

Szczegółowy program nauczania

Program nauczania

Plany zajęć

Plan zajęć

SM harmonogram

SM harmonogram

Egzamin SM poprawa

II  termin  6.03.2023 godzina 9.00 sala Farmakoloogii

III temin    9.03.2023 godzina 8.00 sala Farmakologii

Ratownictwo Medyczne harmonogram

RM Harmonogram

Ratownictwo Medyczne Sylabus

RM Sylabus

Ratownictwo Medyczne Regulamin

RM Regulamin

Harmonogram z tematami

Harmonogram z tematami

Teaching module description

Teaching Module description

ED SCHEDULE

SCHEDULE 2023

REGULATIONS

REGULATIONS

Subject card : Bichemistry

Subject card: Biochemistry

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Katedra i Zakład Biochemii

Ul. Jordana 19
41-808 Zabrze

(32) 275 50 35
biochemz@sum.edu.pl