KATEDRA I ZAKŁAD BIOCHEMII
KATEDRA I ZAKŁAD BIOCHEMII
KATEDRA I ZAKŁAD BIOCHEMII

Sylabus SM

sylabus SM

Sylabus RM

sylabus RM

Sylabus Fakultet - nadciśnienie

sylabus nadciśnienie

Profil jednostki i pracownicy

KATEDRA I ZAKŁAD BIOCHEMII

Kierownik - prof. dr hab. n. med. i n. o zdr.  Jolanta Zalejska-Fiolka

tel. 32 275 50 35

e-mail : biochemz@sum.eu.pl
 

RYS HISTORYCZNY JEDNOSKI

Zalążkiem obecnej Katedry Biochemii i Zakładu Biochemii Ogólnej była Katedra Chemii Fizjologicznej, która powstała w 1949 roku. Jej organizatorem i pierwszym kierownikiem był prof. dr Józef Heller. Dzięki ogromnej pracy i wysiłkowi włożonemu przez pracowników Katedry i Zakładu w przygotowania i organizację działalności naukowo-dydaktycznej, od października 1949 roku rozpoczęto wykłady z chemii fizjologicznej dla studentów II roku Wydz. Lekarskiego i Oddz. Stomatologicznego. Prowadzenie ćwiczeń laboratoryjnych rozpoczęto styczniu 1950 roku.

1.09.1951 roku kierownictwo Katedry i Zakładu Chemii Fizjologicznej objął prof. dr n. mat.-przyr. Stanisław Jóźkiewicz, dotychczasowy adiunkt  Katedry Chemii Fizjologicznej AM we Wrocławiu.

W 1972 roku Katedra i Zakład Chemii Fizjologicznej weszły w skład nowo utworzonego Instytutu Biologiczno-Fizjologicznego, jako Zakład Biochemii.

Od 1.10.1973 roku, w związku z przejściem prof. St. Jóźkiewicza na Wydz. Farmaceutyczny ŚAM do Sosnowca, obowiązki kierownika Zakładu Biochemii przejął doc. dr hab. n. med. Józef Stanosek, a 1.11.1981 roku został powołany na stanowisko kierownika Katedry i Zakładu Biochemii w Zabrzu.

1.11.1987 roku kierownikiem Katedry i Zakładu Biochemii w Zabrzu został prof. dr hab. n. med. Roman Tarnawski.

Od  1998 roku Katedrą Biochemii i Zakładem Biochemii Ogólnej kierowała prof. dr hab. n. med. Ewa Birkner.

W 2020 roku p.o Kierownika Katedry i Zakładu Biochemii zosała prof. dr hab. n.med. Jolanta Zalejska- Fiolka

 


KATEDRA PROWADZI DZIAŁALNOŚC DYDAKTYCZNĄ I NAUKOWO- BADAWCZĄ

W ramach działalności dydaktycznej  jednostka prowadzi zajęcia dla:

 

Katedra prowadzi również zajęcia Studenckiego Koła Naukowego oraz realizuje zadania dydaktyczne w ramach programów ERASMUS i ERASMUS+.

 


CEL NAUCZANIA przedmiotu BIOCHEMIA

Studenci Wydziału Lekarskiego, po ukończeniu nauki z zakresu biochemii, będą potrafili korzystać z nowoczesnych metod analityki medycznej, poprzez zlecenie i właściwą interpretację wyników badań. Posiądą również wiedzę z zakresu biochemii ogólnej dotyczącej zarówno podstawowych pojęć i przemian biochemicznych, jak i wpływu zanieczyszczeń środowiska na metabolizm organizmu oraz przebiegu i leczenia chorób cywilizacyjnych.

Znajomość przebiegu procesów biochemicznych jest podstawą do kontynuowania nauki w zakresie zrozumienia procesu patologicznego, dogłębnej diagnozy stanu chorobowego, jak i poznania mechanizmu działania leków.ZAKRES ZAGADNIEŃ:


GŁÓWNE KIERUNKI BADAŃ   ( działalność naukowo-badawcza)

 1. Badanie statusu oksydacyjnego organizmu w przebiegu chorób metabolicznych (miażdżyca, cukrzyca, stłuszczenie wątroby, nadciśnienie, otyłość) oraz w chorobach jamy ustnej i przyzębia.
 2. Oksydacyjna i zapalna teoria miażdżycy, w tym badanie czynników anty- i prooksydacyjnych, parametrów immunologicznych oraz wpływu substancji o charakterze antyoksydacyjnym na przebieg miażdżycy oraz chorób jej towarzyszących.
 3. Badanie profilu oksydacyjnego u osób narażonych na zatrucie metalami ciężkimi (Pb, Cd, Zn) oraz u osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów.   
 4. Wpływ pierwiastków śladowych i mikroelementów (np. selenu, siarki) na metabolizm organizmu.
 5. Badanie wpływu fluoru na status pro- i antyoksydacyjny oraz przemiany biochemiczne organizmu.
 6. Badanie właściwości antyoksydacyjnych metioniny i jej ochronnej roli w zatruciu fluorem.
 7. Badanie wpływu spożywania nieutlenionych oraz utlenionych tłuszczów roślinnych i zwierzęcych na metabolizm i homeostazę organizmu. 
 8. Badania parametrów biochemicznych i statusu oksydacyjnego przeprowadzane na hodowlach komórek nowotworowych (np. raka płaskonabłonkowego myszy, czerniaka ludzkiego, gruczolakoraka płuca ludzkiego).
 9. Badanie wpływu krioterapii oraz pól magnetycznych na metabolizm organizmów żywych.               
 10. Badanie zawartości biologicznie aktywnych heterocyklicznych aromatycznych związków azotu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w żywności poddanej obróbce termicznej

 


KIERUNKI NAUKOWE ZAKŁADU:

 

 


PRACOWNICY

 

kierownik prof. dr hab. n. med. Jolanta Zalejska- Fiolka
kierownik ćwiczeń dr Urszula Błaszczyk
kadra naukowo-dydaktyczna prof. dr hab. n.med. Sławomir Kasperczyk- profesor SUM
dr hab. n.med. Aleksandra Kasperczyk - profesor SUM
dr hab. n.med. Michał Dobrakowski- profesor SUM
 dr n.med. Urszula Błaszczyk-  adiunkt
dr n.med. Alina Ostałowska -  adiunkt
dr n.med. Ewa Romuk -  adiunkt
dr n.med. Anna Machoń - Grecka - adiunkt
 lek.med. Marta Jeziorska
 
pracownicy techniczni  Ewa Chwalińska - st. tech.
 Edyta Hudziec – st. tech.
 Klaudia Michalska – st.tech.
sekretariat  mgr Joanna Korzekwa – st. tech.

 

 

 

SŁUCHACZE STUDIUM DOKTORANCKIEGO

 

lek. A. Gospodarczyk

lek. A. Urbanek

 

 

Plany zajęć LM 2021/2022

Plan LM

Test I

Zaliczenie testowe odbędzie się na sali wykładowej Biochemii :

22.11.2021

godz. 10.30 gr. 3,4

godz. 12.00 gr. 5,6

23.11.2021

godz. 10.30 gr. 1,2

godz. 12.00 gr. 11,12

24.11.2021

godz. 10.30 gr. 7,8

godz. 12.00 gr. 9,10

 

Test 30 pytań

Czas 40 min

Możliwość cofania się do poprzednich pytań.

Plany dla LM

Plany LM

Program nauczania LM

Program LM

Regulamin zajęć

Regulamin

Sylabus LM

Sylabus

KONSULTACJE

KONSULTACJE

Zaliczenie zbiorcze II

11.01 22   godz. 14.00   

13.01.22   godz. 15.00 
14.01.22   godz.  14.00   

Harmonogram LM

Harmonogram LM

Plan zajęć i szczegółowy program nauczania

Plan

Program

Test II poprawa

Poprawa testu II odbędzie się w piątek 4 marca o godzinie 14.00 -

Centrum Symulacji Medycznej w Zabrzu.

Test II poprawa

Poprawa testu 2 odbędzie się  4.03.2022 o godzinie 14.00 w CSM w Zabrzu.

Godziny zajęć w tygodniach zaliczeniowych

 W tygodniach:  21 -23.03, 25-27.04 ćwiczenia rozpoczynają się, odpowiednio o  9.45 i 12.00.

Seminaria zaliczeniowe w CSM zgodnie z przesłanym przez Państwa harmonogramem.

Egzamin praktyczny

Egzamin praktyczny LM – jest przeprowadzany zgodnie z regulaminem Katedry i Zakładu Biochemii.

 

Egzamin składa się z dwóch etapów:

 1. Teoretycznego obejmującego materiał realizowany podczas ćwiczeń praktycznych oraz wartości referencyjnych (w dwóch jednostkach). Forma testowa – pytania zamknięte.
 2. W kolejnym etapie, po zdaniu zaliczenia testowego, Studenci przystępują do części praktycznej – oznaczenie wylosowanego parametru i oznaczenie jego stężenia w surowicy zgodnie z otrzymaną instrukcją. Otrzymany materiał pozwoli na wykonanie trzech oznaczeń.

Zgodnie z harmonogramem roku akademickiego egzaminy poprawkowe odbywają się w terminie ustalonym przez JM Rektora – sesja poprawkowa.

 

Egzamin praktyczny odbędzie się w dniach 9,10,11.05.2022 dla poszczególnych grup odpowiednio o godz. 8.15 i 12.00 w sali Histologii.

Egzamin LM

13.06.2022  godzina 12.00 - termin zerowy egzaminu

Egzamin końcowy dla Kierunku Lekarskiego odbędzie się 27.06.2022 o godzinie 14.30

Egzamin termin II - 05.09.2022 godz. 10.00

Egzamin trmin III - 14.09.2022 godz. 10.00

 

 

Terminy popraw

20.05 - zbiorcza nr 2- termin  III (29 osób) godz 11.00 - 2 sale multimedialne CSM
27.05 - zbiorcza nr 3- termin III  (3 osoby) godz 10.00  - Sala komputerowa-Farmakologia Rokitnica

03.06 - zbiorcza nr 1- termin III (43 osoby) godz. 9.00   - Aula CSM

 
17.05 i 23.05 kolejne poprawy zaliczenia IV - godziny do ustalenia

Zaliczenie IV poprawa

Zaliczenie IV termin II odbędzie się 17.05.2022 o godzinie 11.00 w sali Farmakologii

SYLABUS

SYLABUS

Egzamin - podział sal

Egzamin końcowy odbędzie się 27.06.2022 r. o godzinie 14.30 w salach:

 

Aula - grupy 2,4,6,9

G1,G2 - GRUPY 10,11,12

SALA HISTOLOGII - GRUPY 1,3,5

SALA W DZIEKANACIE ( IV PIĘTRO) - GRUPY 7,8

 

Plany zajęć SM 2021/2022

plan zajęć

Ogłoszenie - zaliczenie

Zaliczenie I odbędzie się 3.11.2021 ( środa)  o godzinie 12.30.

gr. 1, 3 - sala Aula

gr. 2, 6 -  sala G1

gr. 4, 5  - sala Wykładowa Biochemii

 

Zajęcia w czwartek  28.10.2021  - tylko ćwiczenia, odbędą się:

gr.  1,3 od godz. 8.45

gr. 4,5  od godz. 12.30

gr. 2,6 od godz. 15.30

 

Harmonogram SM

Harmonogram SM

Zaliczenie poprawkowe

Zaliczenie poprawkowe odbędzie się 17.11.2021 o godzinie 8.00 w Sali Wykładowej Biochemii.

Zaliczenie zbiorcze II

Zaliczenie zbiorcze II  02.12.2021 o godzinie 15.45. 
 
Aula - gr.1,3
G1 - gr. 2,6
Biochemia - 4,5
 
III TERMIN zaliczenia zbiorczego I:  20.12.2021 godzina 9.00 oraz  
II TERMIN zaliczenia zbiorczego II: 12.01.2022 17.00. 

Program nauczania SM

SM Program nauczania

Zaliczenie III

czwartek 20 styczna o 17.15

Aula
Histologia
G1G2

Zaliczenie III SM

W związku z zaliczeniem III  (20.01.2022 godzina 17.15)

ćwiczenia  w tym dniu odbędą się:

I tura - od godziny 9.30

II tura- od godziny 12.00

Egzamin SM inf.

Zarządzenie

Szanowni Państwo, w piątek 11 lutego 2022 r. o godz. 12.00 odbędzie się egzamin końcowy z Biochemii.

Przesyłam w załączeniu zarządzenie Pana Rektora w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów w SUM.

Piszemy w Auli (1 i 3), Sali Histologii (4 i 5) i G1 (2 i 6)– podział na grupy, jak zawsze.

Prooszę pozostawić okrycia wierzchnie w szatniach, zabrać dokument tożsamości i ołówki (najlepiej miękkie) -test będziecie Państwo wypełniać zaczerniając ołówkiem pole prawidłowej odpowiedzi.

Proszę nie zapominać o maseczkach i zachowaniu zasady dystansu. Studenci będą wpuszczani do sali wg listy, zaczynając odpowiednio od grupy o niższym numerze.

Przy wejściu będą zapewnione środki do dezynfekcji.

Poprawa egzaminu

Egzamin poprawkowy odbędzie się w poniedziałek 28 luty godzina 12.00 na Auli.

Egzamin Biochemia termin III

Egzamin poprawkowy ( termin III) z Biochmemii odbędzie się  04.03.2022 o godzinie 8.00 w Katedrze i Zakładzie Biochemii.

Plan zajęć dla RM 2021/2022

Plan zajęć

Teaching module description

Teaching Module description

Lecture, seminars, exercises

schedule

Exam

Exam 15.06.2022   at 12.00

Pharmacology computer room

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Katedra i Zakład Biochemii

Ul. Jordana 19
41-808 Zabrze

(32) 275 50 35
biochemz@sum.edu.pl