WL - Katedra Biochemii-Zakład Biochemii Ogólnej

Zaliczenie- sale

OGŁOSZENIE

Test I - 4.11.2019.

I tura - godz. 13.45

Sala Biochemii - gr 10,4

Aula - gr 8,9

Sala Histologii - gr 3

 

II tura - 14.45

Sala Biochemii - gr 5,6

Aula - gr 2,7,11

Sala Histologii - gr 1