Katedra Biochemii-Zakład Biochemii Ogólnej
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Wartości referencyjne

8.10.2019

Wartości  referencyjne  stężeń wybranych składników osocza, surowicy i moczu

Wartości orientacyjne zależne od płci, wieku i czynników fizykochemicznych (wg Szczeklika 2017 i innych źródeł)

Glukoza

3,9–5,5 mmol/l

70–100 mg/dl (mg%)

Hemoglobina ♂

8,7–11,2 mmol/l

14–18 g/dl (g%)

Hemoglobina ♀

7,5–9,9 mmol/l

12–16 g/dl (g%)

Hemoglobina glikowana

≤ 6,0%

 

Bilirubina (całkowita zawartość)

5,1–17

umol/l

0,3–1,0 mg/dl

Bilirubina bezpośrednia

1,7–6,8 umol/l

0,1–0,4 mg/dl

Białko (całkowita zawartość)

60–80 g/l

6–8 g/dl

Albuminy

35–50 g/l

3,5–5 g/dl

Globuliny

20–30 g/l

2–3 g/dl

Fibrynogen

2–5 g/l

0,2–0,5 g/dl

Cholesterol (całkowita zawartość)

3,0-4,9 mmol/l

114-190 mg/dl

Cholesterol HDL  ♂

Cholesterol HDL  ♀

>1,0 mmol/l

>1,3 mmol/l

>40 mg/dl

>50 mg/dl

Cholesterol LDL * umiarkowane ryzyko

   

Cholesterol LDL * duże ryzyko

   

Cholesterol LDL * bardzo duże ryzyko

   

Triacyloglicerole

0,46–1,7 mmol/l

40–150 mg/dl

Lipidy

4 - 10 g/l

400–1000 mg/dl

Mocznik

2,5–6,7 mmol/l

15–40 mg/dl

Kreatynina

53–115 umol/l

0,6–1,3 mg/dl

Klirens kreatyniny (GFR)

>60 ml/min/1,73m2

 

Amoniak

15-45 umol/l

25-76 ug/dl

Kwas moczowy

180–420 umol /l

3–7 mg/dl

Chlorki

95–106 mmol/l

 

Sód

135–145 mmol/l

 

Potas

3,8–5,5 mmol/l

 

Fosforany nieorganiczne

0,9–1,6 mmol/l

2,8–5 mg/dl

Wapń całkowity

2,25–2,75 mmol/l

9–11 mg/dl

Magnez

0,65-1,2 mmol/l

1,6–2,9 mg/dl

Żelazo

11–33 umol /l

60–180 ug/dl

Miedź

13–25 umol /l

80–160 ug/dl

*Cholesterol LDL - stężenie zależy od ryzyka sercowo-naczyniowego - umiarkowane, duże, bardzo duże

Wartości referencyjne aktywności wybranych enzymów

Amylaza

25–125 IU/l

surowica
mocz

 

Aminotransferaza AST

5–40 IU/l

   

Aminotransferaza ALT

5–40 IU/l

   

Kinaza kreatynowa CK

24–170 IU/l
24–195 IU/l

kobiety
mężczyźni

 

Gammaglutamylotranspeptydaza GGTP


kobiety
mężczyźni

 

Fosfataza kwaśna

2–10 IU/l

   

Fosfataza zasadowa

20–70 IU/l
20–150 IU/l

dorośli
dzieci

 

Dehydrogenaza mleczanowa LDH

120–230 IU/l