Katedra Biochemii-Zakład Biochemii Ogólnej
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Szczegółowy program nauczania

Kierunek Lekarski

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM NAUCZANIA BIOCHEMII

DLA STUDENTÓW II ROKU SEMESTR LETNI


 

Przemiany białek. Enzymy proteolityczne (cz. I).

Bilans azotowy ustroju. Wartość biologiczna białek. Rezerwa białkowa

Aminokwasy egzogenne i endogenne

Trawienie białek w przewodzie pokarmowym

Wewnątrzkomórkowe trawienie białek (katepsyny, ubikwidyna, proteasom)

Czynniki regulujące metabolizm białkowy

Metabolizm aminokwasów i azotu

Transaminacja

deaminacja oksydacyjna

transamidacja, deamidacja (dehydrogenaza glutaminianowa)

dekarboksylacja (aminy biogenne)

Synteza mocznika - WZORY

synteza karbamoilo-P

- reakcje cyklu mocznikowego jego lokalizacja, znaczenie i zaburzenia metaboliczne

Przemiany białek i aminokwasów (cz. II).

Wybrane przemiany łańcucha węglowego aminokwasów

Włączanie aminokwasów do cyklu Krebsa 

Aminokwasy glukogenne i ketogenne

Przemiany glicyny, seryny, alaniny, treoniny - WZORY

Przemiany fenyloalaniny, tyrozyny (biosynteza adrenaliny, hormonów tarczycy, melanin) WZORY

Przemiana tryptofanu  (biosynteza NAD-u, serotoniny, melatoniny) BEZ WZORÓW

Aminokwasy dostarczające fragmentów jednowęglowych

Przemiany aminokwasów siarkowych (cysteina, metionina) WZORY

Przemiany argininy, biosynteza kreatyny i tlenku azotu WZORY

Przemiana histydyny  (histamina) BEZ WZORÓW

Przemiana kwasu glutaminowego i asparaginowego WZORY

Wybrane wady metaboliczne w metabolizmie aminokwasów (fenyloketonuria, tyrozynoza i tyrozynemia, alkaptonuria, albinizm, cystynuria, glicynuria, hiperoksaluria, homocystynuria, choroba z moczem o zapachu syropu klonoweg, choroba Hartnupa)

 

 

Metabolizm nukleotydów purynowych i pirymidynowych. Kwasy nukleinowe.

  1. Nukleotydy: znaczenie biomedyczne, chemia puryn, pirymidyn i ich nukleozydów i nukleotydów. Rola syntetycznych analogów nukleotydów. Polinukleotydy.
  2. Metabolizm nukleotydów purynowych i pirymidynowych

-          biosynteza IMP, AMP i GMP (wzory)

-          regulacja biosyntezy AMP i GMP

-          degradacja nukleotydów purynowych (wzory)

  1. Biosynteza nukleotydów pirymidynowych (wzory)

-          regulacja biosyntezy nukleotydów pirymidynowych

-          degradacja nukleotydów pirymidynowych (wzory)

  1. reakcje typu „Salvage” (wzory)
  2. zaburzenia metabolizmu puryn i pirymidyn.
  3. Układ enzymatyczny trioredoksyny

 

Metabolizm lipidów (cz. I).

Aktywacja kwasów tłuszczowych i rola karnityny. (schemat)

Beta oksydacja kwasów tłuszczowych (nasyconych, parzystowęglowych, nieparzystowęglowych, nienasyconych, rozgałęzionych) (wzory)

Ketogeneza (schemat)

Biosynteza kwasów tłuszczowych nasyconych i nienasyconych (schemat)

Biosynteza triacylogliceroli (TG) (wzory)

Kaskada kwasu arachidonowego. (schemat właściwości produktów końcowych)

Rola kwasów tłuszczowych (KT).

Izomery trans KT – źródła, rola biologiczna, wpływ na organizm.

Rola i źródła KT z rodziny omega 3 i omega 6.

Wpływ KT na ekspresję genów.

Receptory jądrowe (LXR α,β; HNF-4; PPAR α,β/δ, γ). Ligandy endo- i egzogenne PPAR.

Stopień wykorzystania KT, jako źródła energii  przez poszczególne narządy.

Metabolizm lipidów (cz. II).

Tłuszcze – budowa i rola

Trawienie lipidów

Skład i rola żółci

Wchłanianie i transport lipidów (schemat)

Budowa i rola lipoprotein (chylomikrony, VLDL, IDL, LDL, HDL)

Choroby metaboliczne.

Łączność przemian lipidowych z innymi przemianami

Rola hormonów w przemianach lipidów.

Metabolizm cholesterolu. Steroidy.

Steroidy – bodowa i podział

Biosynteza cholesterolu

Steroidy biologicznie czynne

Kwasy żółciowe

Krążenie wątrobowo-jelitowe

Receptor LDL

Biochemiczne podstawy miażdżycy.

Biochemiczne podstawy miażdżycy

-   Rola śródbłonka w patogenezie miażdżycy i zaburzenia związane z jego dysfunkcją

-   Zaburzenia w kontrolowaniu napięcia naczyń

-   Stymulacja odpowiedzi zapalnej

-   Upośledzenie funkcji przeciwzakrzepowych śródbłonka

-   Zaburzenia w prawidłowym funkcjonowaniu procesów oksydacyjno-antyoksydacyjnych

-   Czynniki biochemiczne ryzyka miażdżycy

-   Wskaźniki przemiany lipidowej

-   Czynniki hemostatyczne

-   Homocysteina

  

Witaminy i koenzymy

Witaminy – definicja, zapotrzebowanie, podział

Koenzymy - definicja, podział

Witamina A (karoteny jako prowitaminy, biochemia widzenia)

Witaminy D (prowitaminy, ergosterol, 7-dehydrocholesterol, witamina D jako hormon)

Witamina E - tokoferol

Witamina F - wielonienasycone kwasy tłuszczowe

Witaminy K – filochinony

Witamina B1 – tiamina (koenzym tiaminowy – TPP)

Witamina B2 - ryboflawina (koenzymy flawinowe – FMN i FAD)

Witamina PP  -  niacyna (koenzymy NAD i NADP)

Witamina B5 - Kwas pantotenowy

Witamina B6 - prirydoksyna (fosfopirydoksal - PAL)

Witamina B7 - biotyna

Witamina B12 - kobalamina (koenzymy kobamidowe)

Witamina B15  -  kwas pangamowy

Witamina C -  kwas askorbinowy

Kwas foliowy i tetrahydrofoliowy

Kwas liponowy i jego amid

Inozytol

Koenzymy nie będące pochodnymi witamin

glutation

ubichinon

koenzymy heminowe (katalaza, peroksydaza, cytochromy:  a, b, c, P-450)

Koenzymy nukleotydowe

adeninowe – ATP, „aktywny” siarczan i „aktywna” metionina, cAMP

guaninowe – GTP, cGMP

urydynowe – UTP, „aktywna”  glukoza- UDP-Glu

cytydynowe – CTP, „aktywna”  cholina-CDP-cholina