WL - Katedra Biochemii-Zakład Biochemii Ogólnej

Ćwiczenia, seminaria

informacja

SEMESTR III zimowy rok akademicki 2019/2020         

WYKŁADY DLA STUDENTÓW II ROKU WYDZIAŁU LEKARSKIEGO 11h/semestr

 

Wykłady w formie e-learningu:

30.09.2019      2h        Peptydy, białka

7.10.2019.1         2h        Biosynteza białka

14.10.2019.1     2h        Enzymy

21.10.2019      2h        Metabolizm porfiryn, hemoglobiny i hemu.

28.10.2019      2h        Cykl Krebsa. Łańcuch oddechowy.

4.11.2019.1         2h        Węglowodany.

18.11.2019      2h        Gospodarka azotowa. Przemiany białek i aminokwasów.

 

 

SEMINARIA 20h

 

7-9.10              1h        Seminarium wstępne.

14-16.10          2h        Peptydy, białka, biosynteza białka

21-23.10          2h        Enzymy

28-30.10          2h        Hemoglobina, hem

4-6.11              1h        Zaliczenie testowe 1

18-20.11          2h        Katabolizm. Anabolizm. Utlenianie tkankowe, fosforylacja, cykl Krebsa.

25-27.11          2h        Metabolizm węglowodanów cz. 1

2-4.12              2h        Metabolizm węglowodanów cz.2. Alkohole.

9-11.12            1h        Zaliczenie testowe 2

16-18.12          2h        Gospodarka azotowa ustroju. Trawienie białek.

13-15.01          2h        Przemiany białek i aminokwasów.

20-22.01          1h        Poprawa zaliczeń 1 i 2

 


ĆWICZENIA – BIOCHEMIA PRAKTYCZNA - Semestr zimowy

Tydzień zajęć 1 tydz 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  4h 3h 3h 3h 4h 3h 3h 3h 4h 3h 5h 4h
  7-9X 14-16X 21-23X 28-30X 4-6XI 18-25XI 25-27XI 2-4XII 9-11XII 16-18XII 13-15I 20-22I
Ćwiczenia wstępne  
Białka osocza i surowicy.   1   8 7 6 5 4 3 2    
Enzymologia ogólna.   2 1   8 7 6 5 4 3    
Enzymydiagnostyczne cz. 1 (LDH)    3 2 1   8 7 6 5 4    
Enzymydiagnostyczne cz. 2 (transferazy)   4 3 2 1   8 7 6 5    
Enzymydiagnostyczne cz. 3(amylaza, AP, ACP)   5 4 3 2 1   8 7 6    
Hemoglobina i jej pochodneBarwniki żółciowe    6 5 4 3 2 1   8 7    
 Węglowodany.Cukrzyca.   7 6 5 4 3 2 1   8    
Kwasy nukleinowe preparatyka   8 7 6 5 4 3 2 1      
Kwasy nukleinowe analiza     8 7 6 5 4 3 2 1    
Odrabianie zaległych ćwiczeń  
Zaliczenia