Katedra Biochemii-Zakład Biochemii Ogólnej
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Ćwiczenia, seminaria

informacja

Plan ćwiczeń z biochemii dla studentów II roku Wydziału Lekarskiego – semestr letni 2019/2020

 

Temat

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

24-26.02

3h

2-4.03

3h

9-11.03

3h

 

16-18.03.

3h

23-25.03

3h

30,31.03-1.04

3h

6,7.04 i 15.04

3h

20-22.04

4h

27-29.04

5h

04-06.05

5h

11-13.05

5h

Lipidy i lipoproteiny osocza

1

 

8

7

6

5

4

3

2

Poprawy zaliczeń sem.

Odrabianie zaległych ćwiczeń

Egzamin praktyczny

Witaminy.

2

1

 

8

7

6

5

4

3

Sok żołądkowy

3

2

1

 

8

7

6

5

4

Wolne rodniki

4

3

2

1

 

8

7

6

5

Mocz I

5

4

3

2

1

 

8

7

6

Mocz II

6

5

4

3

2

1

 

8

7

Elektrolity

7

6

5

4

3

2

1

 

8

Azot pozabiałkowy

 

8

7

6

5

4

3

2

1

 

Kreatynina i kwas

moczowy.

 

8

7

6

5

4

3

2

1

SEMESTR LETNI rok akademicki 2019/2020   

WYKŁADY DLA STUDENTÓW II ROKU WYDZIAŁU LEKARSKIEGO 16h/semestr

w formie e-learningu:

24.02.2020      16.00-17.30                2h        Przemiany lipidów cz I.

02.03.2020      16.00-17.30                 2h        Przemiany lipidów cz II.

09.03.2020      16.00-17.30                 2h        Metabolizm cholesterolu. Biochemiczne podstawy miażdżycy.

16.03.2020      16.00-17.30                 2h        Witaminy rozpuszczalne w wodzie. Koenzymy.

23.03.2020      16.00-17.30                 2h        Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach.

30.03.2020      16.00-17.30                 2h        Metabolizm puryn i pirymidyn.

05.04.2020      16.00-17.30                2h        Regulacje metaboliczne.

15.04.2020      16.00-17.30                 2h        Łączności przemian biochemicznych.

 

SEMINARIA DLA STUDENTÓW II ROKU WYDZIAŁU LEKARSKIEGO 15h/semestr

           

24-26.02                     2h        Przemiany lipidów cz. I.

02-04.03                     2h        Przemiany lipidów cz. II. 

09-11.03                     2h        Metabolizm cholesterolu. Biochemiczne podstawy miażdżycy.

16-18.03                     2h        Zaliczenie 1

23-25.03.                    2h        Witaminy rozpuszczalne w wodzie. Koenzymy.

30,21.03, 1.04             2h        Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach.

6,7,15.04                     2h        Metabolizm puryn i pirymidyn.

20-22.04                    1h        Zaliczenie 2