Katedra Biochemii-Zakład Biochemii Ogólnej
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Ważne !

e- learning

Wykłady w formie e-learningu są obowiązkowe. Do zaliczenia przedmiotu Biochemia nalezy się zalogować i zapoznać  z trescią wykładów.