Katedra Biochemii-Zakład Biochemii Ogólnej
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Kontakt

Dane kontaktowe

ul.Jordana 19
41-808 Zabrze
32 2722318
Email: biochemz@sum.edu.pl

Wykład - e- learning

Uwaga!!!!!!

Wykład z Biochemii dla kierunku Ratownictwo Medyczne odbędzie się w formie e-learningu.

Stacjonarnie na sali wykładowej nie będzie wykładu.