Katedra Biochemii-Zakład Biochemii Ogólnej
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Wyniki egzaminu poprawa 2

4.03.2020

gr 1  
nr  pkt
45 40
1 42
13 44
54 39
42 26
67 23
41 29
53 24
   
gr2  
   
28 35
60 40
56 31
2 33
21 35
26 31
8 33
25 34
20 33
66 25
   
gr3  
   
5 34
6 31
58 33
64 34
59 37
48 39
18 34
51 34
14 40
47 26
19 28
   
gr4  
   
61 32
17 36
9 36
65 33
4 30
46 31
16 35
43 35
50 37
7 33
62 18
11 24
49 25
   
gr5  
   
23 33
12 34
52 32
68 34
55 37
   
gr6  
   
27 37
15 33
57 31
3 30
44 31
24 25
   

 

29 -ndst

30-33 dst

34-37 ddb

38-41 db

42-45 pdb

46-50 bdb