Katedra Biochemii-Zakład Biochemii Ogólnej
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Egzamin poprawkowy

ogłoszenie

Terminy egzaminów poprawkowych:

1.   28.02.2020  godz. 8.00 - Aula

2.   4.03.2020 godz. 10.00 - Sala Biochemii