WL - Katedra Biochemii-Zakład Biochemii Ogólnej

Sale - test 1

ogłoszenie

Test I - 14.11.2019 , godzina 19.00

sala Biochemii - gr. 2,3

sala G1,G2   - gr. 1,4

sala Histologii - gr. 5,6