Katedra Biochemii-Zakład Biochemii Ogólnej
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Wartości referencyjne

8.10.2019

Wartości  referencyjne  stężeń wybranych składników osocza, surowicy i moczu

Wartości orientacyjne zależne od płci, wieku i czynników fizykochemicznych (wg Szczeklika 2017 i innych źródeł)

Glukoza 3,9–5,5 mmol/l 70–100 mg/dl (mg%)
Hemoglobina ♂ 8,7–11,2 mmol/l 14–18 g/dl (g%)
Hemoglobina ♀ 7,5–9,9 mmol/l 12–16 g/dl (g%)
Hemoglobina glikowana ≤ 6,0%  
Bilirubina (całkowita zawartość) 5,1–17 mmol/l 0,3–1,0 mg/dl
Bilirubina bezpośrednia 1,7–6,8 mmol/l 0,1–0,4 mg/dl
Białko (całkowita zawartość) 60–80 g/l 6–8 g/dl
Albuminy 35–50 g/l 3,5–5 g/dl
Globuliny 20–30 g/l 2–3 g/dl
Fibrynogen 2–5 g/l 0,2–0,5 g/dl
Cholesterol (całkowita zawartość) 3,0-4,9 mmol/l 114-190 mg/dl
Cholesterol HDL  ♂Cholesterol HDL  ♀ >1,0 mmol/l>1,3 mmol/l >40 mg/dl>50 mg/dl
Cholesterol LDL * umiarkowane ryzyko <3,0 mmol/l <115 mg/dl
Cholesterol LDL * duże ryzyko <2,5 mmol/l <100 mg/dl
Cholesterol LDL * bardzo duże ryzyko <1,8 mmol/l <70 mg/dl
Triacyloglicerole 0,46–1,7 mmol/l 40–150 mg/dl
Lipidy 4 - 10 g/l 400–1000 mg/dl
Mocznik 2,5–6,7 mmol/l 15–40 mg/dl
Kreatynina 53–115 mmol/l 0,6–1,3 mg/dl
Klirens kreatyniny (GFR) >60 ml/min/1,73m2  
Amoniak 15-45 mmol/l 25-76 mg/dl
Kwas moczowy 180–420 mmol /l 3–7 mg/dl
Chlorki 95–106 mmol/l  
Sód 135–145 mmol/l  
Potas 3,8–5,5 mmol/l  
Fosforany nieorganiczne 0,9–1,6 mmol/l 2,8–5 mg/dl
Wapń całkowity 2,25–2,75 mmol/l 9–11 mg/dl
Magnez 0,65-1,2 mmol/l 1,6–2,9 mg/dl
Żelazo 11–33 mmol /l 60–180 mg/dl
Miedź 13–25 mmol /l 80–160 mg/dl
*Cholesterol LDL - stężenie zależy od ryzyka sercowo-naczyniowego - umiarkowane, duże, bardzo duże

Wartości referencyjne aktywności wybranych enzymów

Amylaza 25–125 IU/l
<650 IU/l
surowica
mocz
 
Aminotransferaza AST 5–40 IU/l    
Aminotransferaza ALT 5–40 IU/l    
Kinaza kreatynowa CK 24–170 IU/l
24–195 IU/l
kobiety
mężczyźni
 
Gammaglutamylotranspeptydaza GGTP <35 IU/l
<40 IU/l
kobiety
mężczyźni
 
Fosfataza kwaśna 2–10 IU/l    
Fosfataza zasadowa 20–70 IU/l
20–150 IU/l
dorośli
dzieci
 
Dehydrogenaza mleczanowa LDH 120–230 IU/l