Katedra Biochemii-Zakład Biochemii Ogólnej
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Zaliczenie, egzamin - terminy

7.10.2019

Zaliczenie I 14.11.2019  o 19.00

Egzamin 14 lutego o 9.00