Katedra Biochemii-Zakład Biochemii Ogólnej
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Harmonogram

informacja

HARMONOGRAM Z BIOCHEMII DLA STUDENTÓW

 

od 800     grupy

od 1200   grupy

od 1600   grupa

 

Seminarium                grupa   2         dr hab. A. Kasperczyk

4          dr A. Ostałowska

1          prof. E. Birkner

3          dr hab. J. Zalejska-Fiolka

5          dr U. Błaszczyk

6          dr E. Romuk

Ćwiczenia

grupa   2           dr hab. A. Kasperczyk, dr hab. R. Bułdak

                        4          dr A. Ostałowska, dr A. Grecka-Machoń

grupa    1          prof. E. Birkner, dr E. Romuk
3          dr hab. J. Zalejska-Fiolka, dr U. Błaszczyk

grupa   5           dr U. Błaszczyk, dr hab. J. Zalejska-Fiolka

            6          dr E. Romuk, prof. E. Birkner