Katedra Biochemii-Zakład Biochemii Ogólnej
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Harmonogram ćw.

informacja

Harmonogram ćwiczeń z biochemii

dla studentów II roku Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym

UWAGA STUDENCI

Na ćwiczeniach wstępnych odbędzie się 1 kolokwium sprawdzające wiedzę zawartą w I rozdziale skryptu

„Ćwiczenia praktyczne z biochemii”

 

Data

3 X

10 X

17 X

24 X

7 XI

14 XI

21 XI

28 XI 5 XII 12 XII 9 I 16 I 23 I 30 I
seminarium

1

2

2

2

2

1

0

2 2 1 2 2 1 0
ćwiczenia 4h 3h 3h 3h 3h 4h 5h 3h 3h 4h 3h 3h 4h 5h

Białka osocza

i surowicy

           Zajęcia wstępne 1         8 7 6 5 4 3 2            Odra-bianie i zalicze-nie ćwiczeń
Enzymy- reakcje jakościowe, kinetyka 2 1         8 7 6 5 4 3
Hydrolazy: amylazai fosfatazy 3 2 1         8 7 6 5 4
Dehydrogenaza mleczanowa LDH 4 3 2 1         8 7 6 5
Hemoglobina. Barwniki żółciowe 5 4 3 2 1         8 7 6
Elektrolity i witaminy 6 5 4 3 2 1         8 7
Węglowodany 7 6 5 4 3 2 1         8
Lipidy 8 7 6 5 4 3 2 1        
Azot pozabiałkowyi mocznik   8 7 6 5 4 3 2 1      
Kreatyninai kwas moczowy     8 7 6 5 4 3 2 1    
Wolne rodniki       8 7 6 5 4 3 2 1  
Ślina, zęby         8 7 6 5 4 3 2 1