Katedra Biochemii-Zakład Biochemii Ogólnej
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Pierwsze zajęcia

informacja

Na pierwsze zajęcia należy przygotować się z zielonego ,, Skryptu do ćwiczeń z Biochemii" prof. Ewa Birkner 2008r - ćwiczenia wstępne.