Katedra Biochemii-Zakład Biochemii Ogólnej
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Menu
Kontakt

Dane kontaktowe

ul.Jordana 19
41-808 Zabrze
32 2722318
Email: biochemz@sum.edu.pl

Harmonogram

informacja

Ratownictwo Medyczne - Biochemia rok akademicki 2019/2020

Wykłady: 2 (e-learning)

Seminaria: 8

Ćwiczenia: 10

 

Podręcznik:

Podstawy biochemii dla ratownictwa medycznego  z elementami patobiochemii  stanów nagłych, 2011, Wydawnictwo Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

9 zajęć po 2 godziny:

 

 

1.     09.10. 2019 Ćwiczenia laboratoryjne wstępne: grupa 2: 14.15-15.45 grupa 1: 15.45-17.15

Rozdział 14. WYBRANE BADANIA LABORATORYJNE

Płyn biologiczny jako materiał badawczy

Zasady zachowania się w pracowni biochemicznej

Podstawowe umiejętności praktyczne niezbędne w laboratorium biochemicznym

 

2.    16.10. 2019 Ćwiczenia laboratoryjne: KREW grupa 2: 14.15-15.45 grupa 1: 15.45-17.15

Rozdział 10. KREW

Rozdział 14.4. Oznaczanie wybranych wskaźników biochemicznych we krwi i moczu

14.4.3. Rozdział pełnej krwi, przygotowywanie hemolizatu i zawiesiny krwinek

14.4.4. Oznaczanie glukozy w pełnej krwi za pomocą glukometru

14.4.5. Oznaczanie stężenia białka w surowicy krwi metodą biuretową

14.4.7. Oznaczanie stężenia hemoglobiny we krwi

14.4.8. Oznaczanie całkowitej zawartości cholesterolu w surowicy krwi

 

3.   23.10. 2019  Ćwiczenia laboratoryjne OBLICZENIA gr2: 14.15-15.45 gr1: 15.45-17.15

Obliczanie stężeń molowych i procentowych związków oraz stężeń substancji w roztworach izoosmotycznych jedno- i wieloskładnikowych

4.     06.11. 2019   Ćwiczenia laboratoryjne - zaliczenie gr2: 14.15-15.45 gr1: 15.45-17.15

 

 

5.     13.11. 2019 Semiarium 1 grupa 2: 14.15-15.45 grupa 1: 15.45-17.15

Rozdział 1. PODSTAWY PRZEMIAN METABOLICZNYCH USTROJU

Rozdział 2. BIAŁKA

 

6.     20.11. 2019  Semiarium 2 grupa 2: 14.15-15.45 grupa 1: 15.45-17.15

Rozdział 3. CUKRY I ALKOHOLE

Rozdział 6. HEMOGLOBINA I BARWNIKI ŻÓŁCIOWE

 

7.      27.11. 2019 Semiarium 3 grupa 2: 14.15-15.45 grupa 1: 15.45-17.15

Rozdział 4. TŁUSZCZE I CHOLESTEROL

Rozdział 5. DEGRADACJA NUKLEOTYDÓW PURYNOWYCH.

 

8.      04.12. 2018 Semiarium 4 grupa 2: 14.15-15.45 grupa 1: 15.45-17.15

Rozdział 9. PODSTAWOWE REGULACJE METABOLIZMU

Rozdział 12. RÓWNOWAGA KWASOWO-ZASADOWA ORAZ MECHANIZM DZIAŁANIA BUFORÓW.

 

9.      11.12. 2019 Zajęcia końcowe  zaliczenie  testowe z seminariów   

 

 

 

Ocena końcowa: średnia z zajęć i z testu