O projekcie

"Zwiększenie potencjału Naukowo-Dydaktycznego Katedry Biochemii Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu SUM"

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach pozyskał dotację Górnośląsko-Zabłębiowskiej Metropolii dla projektu pn. "Zwiększenie Potencjału Naukowo-Dydaktycznego Katedry Biochemii Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu SUM".

Dotacja w wysokości 99 000,00 zł została przyznana w ramach programu "Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki" na zaproszenie do uczelni wybitnego naukowca o światowej renomie.

Projekt zakłada organizację w okresie od maja do grudnia 2021 r. serii wykładów, seminariów oraz konsultacji kierowanych do studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, a także seminariów i konsultacji kierowanych do pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Celem projektu jest:

  1. Rozpropagowanie Śląska jako centrum naukowego Polski.
  2. Zwiększenie zainteresowania studentów do podjęcia dalszego kształcenia na Śląsku.
  3. Zainteresowanie studentów rozwojem naukowym poprzez pokazanie ścieżki rozwoju naukowego wybitnego naukowca światowej sławy.
  4. Zwiększenie potencjału dydaktyczno-naukowego Uniwersytetu poprzez uczestnictwo w cyklu wykładów/seminariów oraz warsztatów z zakresu pozyskiwania środków finansowych i zwiększenia skuteczności publikowania wyników badań w czołowych czasopismach naukowych.
  5. Rozszerzenie panelu prowadzonych w katedrze badań. Podjęta współpraca umożliwi ponadto Katedrze Biochemii w Zabrzu pomoc w pozyskiwaniu grantów i skuteczne publikowanie wyników oraz pozwoli na zapoznanie się z najnowocześniejszymi metodami badawczymi i diagnostycznymi.